Декември 2022 г.: Прессъобщение

Партньорството по проекта разработи методика за обучение, която ще бъде в основата на бъдещата онлайн платформа за обучение. В началото на декември 2022 г. проектът организира обучителна сесия, озаглавена „Обучение на обучителя“ в Атина, Гърция, по време на която партньорите доведоха обучители от България, Република Северна Македония, Португалия и Гърция, които бяха обучени как да провеждат бъдещи обучения с млади хора по финансова грамотност по по-увлекателен и интересен начин.