ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

Podcasts

В нашата поредица от подкаст епизоди можете да проследите напредъка на проекта FinFluencers, да научите за нивото на финансова грамотност сред младите хора, но също и какво разработваме, за да подкрепим младите хора,за да станат финансово грамотни. Подкастите са поредица и се качват редовно. Можете да щракнете по-долу и да ги чуете.

#1

ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И МЛАДИТЕ ХОРА.

Подкаст#1 представя проекта, партньорството и неговата работа. Той представя основните дейности по проекта и очакваните резултати от неговата реализация. Той се фокусира върху представянето на проведеното изследване, като начална дейност на проекта и националните констатации за нуждите и идентифицираните пропуски, на база проведеното настолното изследване.

#2

СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ

ПОДКАСТ #2 се фокусира върху изследванeто по проекта, проведените интервюта и фокус групите с експерти, реализирани от партньорите по проекта. Тази серия се фокусира върху възгледите на експертите в ПОО, НПО, организации работещи с млади хора, учители относно  финансовата грамотност. Епизодът представя съществуващите разлики и прилики в четирите държави по тази тема, като същевременно се идентифицират съответно нуждите и пропуските, в резултат на междустранния анализ.

#3

МНЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА НИВОТО ИМ НА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Във втория Подкаст от нашата поредица обсъдихме мнението на експертите, относно нивото на финансова грамотност на младите хора и каква подкрепа, умения и знания са необходими, за да повишат финансовите си знания в личен, а по-късно и в професионален план. В този подкаст споделяме с вас какво казаха самите млади хора за нивото си на финансова грамотност. Как и от кого получават необходимата информация и знания, за да се справят по-добре с финансовите проблеми? С кои финансови теми, дейности, инструменти са по-запознати младите хора? Какви финансови знания им липсват и какъв вид подкрепа би им била най-подхдяща?

#4

ТЕСТВАЙТЕ СВОИТЕ ЗНАНИЯ – ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО ПРОЕКТ FINFLUENCERS

Подкаст#4 се фокусира върху представяне на разработения по проекта Инструмент за сомооценка на финансовата грамотност. Предоставя се информация защо проектът е разработил този инструмент, каква е структурата на съдържанието му и какво ще измерва. Подкастът предоставя информация къде може да се намери инструментът и кой може да го използва. Той обяснява как инструментът е свързан с планирания образователен/обучителен материал, който ще бъде допълнително разработен по проекта.

#5

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРОЕКТ FINFLUENCERS

В нашия 5-ти подкаст представяме методологията, която следваме при създаването на съдържанието на обучението по проекта, за финансова грамотност за млади хора. Фокусирахме се върху четири конкретни аспекта или компонента, които ще ни доведат до разработване на действителния материал за обучение и как той ще бъде представен в нашата онлайн платформа, предназначена основно за младите хора. Първият аспект се отнася за начина, по който ежедневните финансови действия и решения са взаимосвързани с по-широкия, глобален финансов свят. Второто аспект обяснява как това знание може да формира действителни нагласи и поведение сред младите хора, когато се грижат за личните си финанси. На трето място идентифицирахме предпочитаните начини за учене на  младите хора,базирайки се на техния опит в обучението, и накрая, нашият четвърти методологичен аспект включва съществуващи подходи в обучението по финансова грамотност и как те могат да обогатят обучителния материал по проекта FinFluencers.

#6

ПРЕДСТАВЯНЕ НА FINFLUENCERS ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

В последния ни подкаст представихме методологията на предстоящото обучение, която беше използвана като пътна карта за разработване на FinFluencers обучителни модули и съдържание, за да подпомогне младите хора да осъзнаят и да се научат как да се справят със сложния финансов свят около тях. Въз основа на методологията съставихме модулната структура на нашата програма за обучение. Обучението ще бъде структурирано в пет модула, обхващащи различни теми за финансова грамотност. Всеки модул започва с уводно видео, което демонстрира за какво става въпрос в модула и какви ще бъдаат резултатите от обучението и основните изводи. В този подкаст надничаме в първите два модула, които подготвяме: МОДУЛ 1: Да бъдеш финансово грамотен – какво означава това и какво е необходимо! и МОДУЛ 2: Лични финанси: Моят финансов път

#7

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ - FINFLUENCERS (продължение)

В предишния подкаст (Podcast #6) представихме първите два модула от обучителния материал  Finfluencers, който е разработен и подготвен от партньорите по проекта. Първите два модула въвеждат обучаемите във финансова грамотност, ключови концепции и основни знания и умения за това как да се справят с личните финанси. В този подкаст ще разгледате оставащите 3 модула: МОДУЛ 3: Финансови услуги: Обзор, МОДУЛ 4: Бюджетиране: Къде са моите пари и МОДУЛ 5: Финансова грамотност и професионален живот.