ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

Podcasts

В нашата поредица от подкаст епизоди можете да проследите напредъка на проекта FinFluencers, да научите за нивото на финансова грамотност сред младите хора, но също и какво разработваме, за да подкрепим младите хора,за да станат финансово грамотни. Подкастите са поредица и се качват редовно. Можете да щракнете по-долу и да ги чуете.

#1

ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ И МЛАДИТЕ ХОРА.

Подкаст#1 представя проекта, партньорството и неговата работа. Той представя основните дейности по проекта и очакваните резултати от неговата реализация. Той се фокусира върху представянето на проведеното изследване, като начална дейност на проекта и националните констатации за нуждите и идентифицираните пропуски, на база проведеното настолното изследване.

#2

СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ

ПОДКАСТ #2 се фокусира върху изследванeто по проекта, проведените интервюта и фокус групите с експерти, реализирани от партньорите по проекта. Тази серия се фокусира върху възгледите на експертите в ПОО, НПО, организации работещи с млади хора, учители относно  финансовата грамотност. Епизодът представя съществуващите разлики и прилики в четирите държави по тази тема, като същевременно се идентифицират съответно нуждите и пропуските, в резултат на междустранния анализ.

#3

МНЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА НИВОТО ИМ НА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Във втория Подкаст от нашата поредица обсъдихме мнението на експертите, относно нивото на финансова грамотност на младите хора и каква подкрепа, умения и знания са необходими, за да повишат финансовите си знания в личен, а по-късно и в професионален план. В този подкаст споделяме с вас какво казаха самите млади хора за нивото си на финансова грамотност. Как и от кого получават необходимата информация и знания, за да се справят по-добре с финансовите проблеми? С кои финансови теми, дейности, инструменти са по-запознати младите хора? Какви финансови знания им липсват и какъв вид подкрепа би им била най-подхдяща?

#4

ТЕСТВАЙТЕ СВОИТЕ ЗНАНИЯ – ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО ПРОЕКТ FINFLUENCERS

Подкаст#4 се фокусира върху представяне на разработения по проекта Инструмент за сомооценка на финансовата грамотност. Предоставя се информация защо проектът е разработил този инструмент, каква е структурата на съдържанието му и какво ще измерва. Подкастът предоставя информация къде може да се намери инструментът и кой може да го използва. Той обяснява как инструментът е свързан с планирания образователен/обучителен материал, който ще бъде допълнително разработен по проекта.

#5

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРОЕКТ FINFLUENCERS

В нашия 5-ти подкаст представяме методологията, която следваме при създаването на съдържанието на обучението по проекта, за финансова грамотност за млади хора. Фокусирахме се върху четири конкретни аспекта или компонента, които ще ни доведат до разработване на действителния материал за обучение и как той ще бъде представен в нашата онлайн платформа, предназначена основно за младите хора. Първият аспект се отнася за начина, по който ежедневните финансови действия и решения са взаимосвързани с по-широкия, глобален финансов свят. Второто аспект обяснява как това знание може да формира действителни нагласи и поведение сред младите хора, когато се грижат за личните си финанси. На трето място идентифицирахме предпочитаните начини за учене на  младите хора,базирайки се на техния опит в обучението, и накрая, нашият четвърти методологичен аспект включва съществуващи подходи в обучението по финансова грамотност и как те могат да обогатят обучителния материал по проекта FinFluencers.

#6

ПРЕДСТАВЯНЕ НА FINFLUENCERS ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

В последния ни подкаст представихме методологията на предстоящото обучение, която беше използвана като пътна карта за разработване на FinFluencers обучителни модули и съдържание, за да подпомогне младите хора да осъзнаят и да се научат как да се справят със сложния финансов свят около тях. Въз основа на методологията съставихме модулната структура на нашата програма за обучение. Обучението ще бъде структурирано в пет модула, обхващащи различни теми за финансова грамотност. Всеки модул започва с уводно видео, което демонстрира за какво става въпрос в модула и какви ще бъдаат резултатите от обучението и основните изводи. В този подкаст надничаме в първите два модула, които подготвяме: МОДУЛ 1: Да бъдеш финансово грамотен – какво означава това и какво е необходимо! и МОДУЛ 2: Лични финанси: Моят финансов път

#7

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ - FINFLUENCERS (продължение)

В предишния подкаст (Podcast #6) представихме първите два модула от обучителния материал  Finfluencers, който е разработен и подготвен от партньорите по проекта. Първите два модула въвеждат обучаемите във финансова грамотност, ключови концепции и основни знания и умения за това как да се справят с личните финанси. В този подкаст ще разгледате оставащите 3 модула: МОДУЛ 3: Финансови услуги: Обзор, МОДУЛ 4: Бюджетиране: Къде са моите пари и МОДУЛ 5: Финансова грамотност и професионален живот.

#8

ДА БЪДЕШ ФИНАНСОВО ГРАМОТЕН – КАКВО ОЗНАЧАВА И КАКВО E НЕОБХОДИМО

Започвайки с този подкаст, който ще бъде последван от още, вие ще имате възможността да разберете за първи път какво представляват модулите за обучението на Finfluencers. Започваме с представянето на Модул № 1 със заглавие Да бъдеш финансово грамотен – какво означава и какво е нужно. Този модул разглежда какво всъщност е финансовата грамотност, кога и как е въведена в нашия речник като форма на грамотност, защо е важна, особено за младите хора и по какви начини финансовата грамотност прави живота на младия човек по-лесен, позволявайки повече контрол върху решенията, които по един или друг начин включват пари, покупка, продажба, търговия, инвестиране, харчене, работа.

#9

БЮДЖЕТЪТ – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ В ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Продължаваме да ви запознаваме с модулите за обучение на Finfluencers и в този подкаст говорим за „бюджета“ и неговата роля като основен инструмент при планирането и управлението на личните финанси. Тази тема  е част от МОДУЛ 2: Лични финанси: Моят финансов път. Всички сме чували тази дума (бюджет) и я свързваме най-вече с компании, бизнеси и разбира се цели държави! Но в нашия случай ще се съсредоточим повече върху личния бюджет, тоест семейния бюджет. Изненадващо всички бюджети имат повече или по-малко едни и същи елементи. И така, нека чуем малко за това какво всъщност представлява „бюджетът“, както и какви са основните елементи и ключовите стъпки в неговото управление.

#10

Въведение в основните концепции на макроикономиката

В днешния подкаст ще обсъдим ключови концепции на макроикономиката, един от двата основни клона на икономиката, като БВП, инфлация, рецесия и икономически растеж. Нашата цел е да разберем тези концепции и да осъзнаем как те влияят върху управлението на личните ни финанси. Поради сложния им характер не можем да предоставим обширен анализ; по-скоро ги представяме накратко и ги изразяваме по достъпен начин, за да улесним разбирането ви и, се надяваме, да предизвикаме любопитството и интереса ви да научите повече за макроикономиката. Нека да чуем!

#11

Данъци и обществени блага/услуги – анализ.

В този подкаст ще говорим за публичните блага и услуги и тяхното финансиране чрез данъци, които са в основата на функционирането на всяка икономика в съвременните държави. Тъй като финансовата грамотност обхваща няколко ключови сегмента, в този подкаст ще разгледаме темата от гледна точка на придобиване на финансови знания, изграждане на финансови нагласи и насърчаване на добро финансово поведение, като елементи от по-широката социално-икономическа система, в която действаме като индивиди.

#12

Банките – основни финансови институции

Банките са основните финансови институции. В този подкаст ще ви представим схематично какво представляват банките и каква е ролята на централните банки. Темата, разбира се, е обширна, но слушайки този подкаст, вие ще се докоснете до основните неща за банките в ролята им на регулатори и търговски участници, където парите са действителната стока, създаваща ключови заинтересовани страни на финансовите пазари

#13

Финансова грамотност и нейното въздействие върху професионалния живот и работното място

В този епизод ще разгледаме как финансовата грамотност (наличието или липсата на такава) може да повлияе на работното място. С това имаме предвид начина, по който финансовите проблеми могат да се превърнат в основен източник на стрес и разсейване в работата и живота, когато знанията и уменията ни за управление на финансови проблеми са ограничени.

#14

Финансова грамотност и нови форми на заетост

„Нови форми на заетост“ е общ термин за по-разнообразните форми на заетост, които се появяват или придобиват значение от около 2000 г. Наред с традиционните трудови правоотношения, новите форми на работа се характеризират с променящи се модели на работа, договорни отношения, места, продължителност и график на работа, повишено използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) или комбинация от тях. В този епизод ще поговорим малко за новите форми на заетост и как те са свързани с финансовата грамотност.

#15

Да бъдеш финансово грамотен: Пълно ли е само с положителни неща?

Да бъдеш финансово грамотен означава, че можеш да измислиш начини за изграждане на богатство с течение на времето – да правиш избори с дългосрочни ползи – да изграждаш финансова сигурност за себе си, но също така и за семейството си и собствения си народ в крайна сметка. Всичко това до известна степен води до стабилно финансово бъдеще и спокойствие. Не звучи ли всичко като идеалното отношение, което трябва да имате и да следвате? НО, както при всички неща, добри и лоши, финансовата грамотност не идва ли и с недостатък? Или наистина става въпрос за добри и полезни неща за вас?