ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

РЕЗУЛТАТИ И ИНСТРУМЕНТИ

Резултат 1

Методология за оценка на финансовата грамотност и умения и материали за повишаване на финансовата грамотност сред младите

Резултат 1 (R1), под ръководство на БИКЦ-Сандански, ще извърши цялостна оценка на уменията и анализ на нуждите в знанията на основните целеви групи на проекта (млади хора на възраст 19-29 години, т.е. ученици от икономически училища и специалности, NEETs и младежи, регистрирани в местните бюра по труда, доброволци и младежи, които практикуват, студенти, младежи/неформални лидери и др.).
За цялостната оценка на уменията и анализа на пропуските ще бъдат използвани различни инструменти, като анализ на наличната информация в държавите, онлайн проучване, фокус групи, качествени интервюта.
R1 ще разработи иновативен инструмент за самооценка на финансовата грамотност (FLiST), който ще представлява онлайн базиран въпросник и методология за насоки, чрез която ще оцени и интерпретира финансовата грамотност на младия човек, както и ще предложи уменията, необходими за изграждане и преодоляване на установените недостатъци. Инструментът ще бъде напълно дигитализиран и достъпен чрез онлайн платформата по проекта (R2). След като бъде разработен и представен,
FLiST ще бъде разпространен сред образователните институции в партньорските страни, като част от кампанията за разпространение на проекта.

Следвайки рамката за оценка на уменията, проектът ще създаде набор от цифрови модули за обучение, които след това да бъдат внедрени в среда за онлайн обучение (R2). Ще бъде разработена методология на обучение, за да се определи обхватът на съдържанието на обучението, структурата на предоставянето на обучение като отговор на желаните резултати от обучението.
Някои от аспектите/темите, обхванати от съдържанието и материалите на обучението, ще бъдат възгледи за собственото финансово състояние, разбиране на разходите във връзка с приходите, прогнозиране във времето, финансова отговорност, знания и разбиране на собствените финанси, реагиране по време на криза, заеми, спестявания, застраховки, сметки, кредити, кредитна философия и кредитни карти, финансови услуги и много други.

продължителност: 1/12/2021 – 31/12/2022

Финансова грамотност и обучение, съществуващи умения, пропуски и подкрепа (Сравнителен доклад / Изследване и оценка на уменията)

Общ доклад (на английски)

Резюме

Резултат 2

Опознайте финансите си: онлайн обучение по финансова грамотност за младежи

Модулите за обучение, разработени в R1, ще бъдат интегрирани в онлайн среда за обучение, свободно достъпна за целевата група. За тази цел ще бъде проектирана онлайн платформа, която да предлага предоставянето на обучение и всички съответни функции. Платформата ще осигури силно стимулираща учебна среда, подпомагаща изследването на обучаваните и включваща подходящите екранни среди, текстове, графики с движение, статична анимация, както и интегрирани видеоклипове.

Платформата ще осигури силно стимулираща учебна среда, подпомагаща изследването на обучаваните и включваща подходящите екранни среди, текстове, графики с движение, статична анимация, както и интегрирани видеоклипове. Пилотно тестване: Учебните приложения ще бъдат предоставени на млади потребители/тестери в България, Гърция, Португалия и Северна Македония, за да бъдат използвани за период от три месеца. Онлайн тестерите/участниците ще тестват Платформата и учебния материал, за да проверят съдържанието и функционалността за по-дълъг период от време и да докладват за всякакви нужди от корекция или подобрение.

продължителност: 1/04/2022-31/10/2023

Тук можете да гледате видеоклиповете на FinFluencers, които са допълнение към учебния материал и платформата. Те дават кратък преглед на обучителните модули, но също така предоставят насоки как да използвате платформата. Тези видеоклипове са налични и в платформата FinFluencers (щракнете върху бутона по-долу)

 

ДА БЪДЕШ ФИНАНСОВО ГРАМОТЕН – КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА И КАКВО Е НЕОБХОДИМО!

ПЛАНИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ НИ ФИНАНСИ

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ – КРАТЪК НАРЪЧНИК

БЮДЖЕТИРАНЕ: КЪДЕ СА МОИТЕ ПАРИ

ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ КАРИЕРНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ

Резултат 3

Мрежи от финансово влиятелни лица и разговори за финансова грамотност

Резултат (R3) има за цел да помогне на младите хора да управляват финансите си и да повишат осведомеността за необходимостта от финансова грамотност по специфична методология. Обучителите ще провеждат отделни събития на национално ниво чрез разговори за финансова грамотност (т.е. неформални групови срещи под формата на чат клубове), в които ще участват групи от млади хора. Въз основа на разработената методология, обучените фасилитатори ще създадат мрежи FinFluencers в партньорските страни, които ще създадат удобна и приветлива среда за младите хора, което ще разшири тяхната социална и професионална мрежа. Други ключови заинтересовани страни като представители на банки, финансови институции, успешни предприемачи, обществени и младежки лидери също ще бъдат поканени да се присъединят и да разширят мрежата, което ще доведе до широка област на експертиза и потенциал за обмен на знания и контакти. В тази връзка ще бъде разработено „Ръководство за млади FINFluencers“, за да служи като наръчник за организиране и поддържане на мрежите във всяка страна.
Обучение: След завършване на ръководството партньорите ще изберат млади хора във всяка страна, които да бъдат обучени да управляват и организират мрежите в техните страни. Това ще бъдат FinFluencers, които ще провеждат сесии на регионално ниво, за да разпространяват опита, придобит по време на обучението.

продължителност: 1/09/2022-31/10/2023