ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята
финансова грамотност

Он-лайн обучение за
млади финансови инфлуенсъри

Online training for
young financial influencers

Съществува пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на хората.

Как да разберете дали вашата финансова грамотност е на задоволително ниво, което ще ви позволи да вземате адекватни решения, свързани с вашите финанси? Имате нужда от допълнителна информация и обучение? Кои са уменията, върху които трябва да поработите?

Ние можем да ви помогнем!

Подход, подходящ за възрастта

Първите финансови познания на младите хора, необходими за да станат независими и самодостатъчни, имат съществени последици по отношение на това колко подготвени са младежите да се справят сами. Слабото разбиране на теми като лични спестявания, инвестиции, банкови въпроси, жилищни заеми и ипотеки, данък върху доходите, нужди от застраховки и др., може да има отрицателно въздействие върху финансовото поведение и нагласи по отношение на рационалното парично инвестиране, проблеми с информираността на потребителите, образователната/професионална реализация и др.

За да се помогне по-добре на младите да прилагат стратегии за тяхното икономическо благополучие, трябва да има адекватни за възрастта им подходи и инструменти, проектирани и предоставени на тази конкретна целева демографска група и техния социокултурен профил, разглеждащи развитието на финансовата грамотност, като от съществено значение за дългосрочното финансово благополучие, тоест като ключово житейско умение.

Научете повече

Шест организации от пет държави

Нашата цел е финансовата грамотност на младите хора

Learn more

Six organizations in six countries

Our objective, youth’s financial literacy

Events around
the world