Платформата за обука “Finfluencers” ќе биде наскоро достапна овде