ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Podcasts

Στα επεισόδια podcasts που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του FinFluencers, για θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, αλλά και αυτά που το έργο αναπτύσσει και προσφέρει για την υποστήριξη των νέων στην απόκτηση και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Κάντε κλικ στα podcast για να τα ακούσετε στα Ελληνικά. 

#1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

Το πρώτο από μία σειρά podcasts παρουσιάζει το έργο, τους φορείς που το υλοποιούν, τις δράσεις του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξηγεί ποια είναι τα θέματα που θα αντιμετωπίσει και γιατί είναι σημαντικά, ενώ παρουσιάζονται και ευρήματα της έως τώρα μελέτης και έρευνας. Ακούστε το!!

#2

H KΑTΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Το PODCAST #2 επικεντρώνεται στην έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες του έργου, καθώς και στη μελέτη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό των νέων και στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με ομάδες ειδικών. Στη συνέχεια θα δοθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ή ομοιότητες στις τέσσερις χώρες σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και για τις ανάγκες και τα κενά που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας και της ανάλυσης των ευρημάτων. 

#3

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Στο τρίτο Podcast της σειράς των Podcasts του FinFluencers ενημερωθήκαμε για την άποψη των ειδικών που ασχολούνται με την υποστήριξη των νέων στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού. Ακούσαμε ποια είναι τα κενά και οι ανάγκες για υποστήριξη και εκπαίδευση, έτσι ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την διαχείριση των οικονομικών τους στην προσωπική κι αργότερα στην επαγγελματική τους ζωή. Σε αυτό το επεισόδιο θα μοιραστούμε μαζί σας την άποψη των ίδιων των νέων για το επίπεδο του οικονομικού τους γραμματισμού. Με ποιόν τρόπο και από ποιους ενημερώνονται οι νέοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους; Με ποια χρηματοοικονομικά εργαλεία και αντικείμενα είναι περισσότερο εξοικειωμένοι; Που εντοπίζονται οι περισσότερες ελλείψεις και τι είδους υποστήριξη θα ήταν κατάλληλη γι αυτούς;

#4

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ FINFLUENCERS. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ακούστε το PODCAST#4 και ενημερωθείτε για το εργαλείο αυτοαξιολόγησης του έργου, ένα μοναδικό διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις χρηματοοικονομικές γνώσεις σας. Μάθετε γιατί και για ποιους σχεδιάστηκε, πως θα το βρείτε, ποια είναι η δομή του, πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πως συνδέεται με το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια στο πλαίσιο του έργου.

#5

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Στο πέμπτο podcast του FinFluencers συζητάμε για τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τον οικονομικό γραμματισμό, καθώς και τον τρόπο που αυτό θα προσφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικτυακή μας πλατφόρμα. Καταλήξαμε σε 4 μεθοδολογικούς άξονες που έχουν ως εξής: Ο πρώτος άξονας είναι σχετικός με την ανάγκη σύνδεσης της “οικονομικής” καθημερινότητας με το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Ο δεύτερος άξονας υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους αυτή η γνώση θα οδηγεί τους νέους σε στάσεις και συμπεριφορές στον τρόπο που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Σε ένα τέταρτο επίπεδο επιλέξαμε τα εργαλεία που θα κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία των νέων πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική, ενώ τέλος, εντοπίσαμε ποιες από τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τον οικονομικό προγραμματισμό θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την προσπάθειά μας στο FinFluencers.

#6

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINFLUEΝCERS

Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφερθήκαμε στους βασικούς άξονες της μεθοδολογίας μας, δηλαδή στα σημεία αυτά, που όπως προέκυψαν από την έρευνα που κάναμε θα μας οδηγούσαν στη δομή, δηλαδή στις κατάλληλες ενότητες και στην επιλογή των βασικών συστατικών της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας του FinFluencers. Στο επόμενο βήμα, καταλήξαμε από κοινού στις 5 κεντρικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. Στην πράξη, κάθε ενότητα θα παρουσιάζεται με ένα εισαγωγικό video σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους, και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για αυτούς που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση στην online πλατφόρμα του FinFluencers.  Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στις 2 πρώτες ενότητες και το αντικείμενο που πραγματεύεται η κάθε μία από αυτές: Η 1η Ενότητα έχει τον τίτλο « Οικονομικός αλφαβητισμός: Γιατί είναι σημαντικός; » και η 2η τον τίτλο «Τα οικονομικά του ατόμου».

#7

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINFLUEΝCERS (2o μέρος)

Στο προηγούμενο podcast παρουσιάστηκαν οι δύο πρώτες ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού του FinFluencers, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου. Οι δύο πρώτες ενότητες είχαν ως στόχο να εισάγουν τους νέους σε έννοιες σχετικές με τον οικονομικό αλφαβητισμό, καθώς και να τους εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση των ατομικών οικονομικών. Σε αυτό το podcast θα ρίξουμε μια ματιά στις τρεις υπόλοιπες ενότητες: Στην Ενότητα 3 – «Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Μια σύντομη περιήγηση», στην Ενότητα 4 – «Προϋπολογισμός: Τα χρήματα και οι πορείες τους», και στην Ενότητα 5 – «Οικονομικός αλφαβητισμός και εργασιακή ζωή»

#8

Οικονομικός αλφαβητισμός: Γιατί είναι σημαντικός;

Με αυτό το podcast ξεκινάμε και ρίχνουμε μια ματιά στις 5 εκπαιδευτικές ενότητες του FinFluencers όπως τις έχουμε αναπτύξει και θα είναι διαθέσιμες στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα. Αρχίζουμε με την 1η Ενότητα με τίτλο «Οικονομικός αλφαβητισμός: Γιατί είναι σημαντικός;». Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια εισαγωγή στο θέμα και τη σπουδαιότητα του οικονομικού γραμματισμού, ειδικότερα για τους νέους, τον τρόπο που τους βοηθά να παίρνουν σωστές κι ενημερωμένες αποφάσεις σε ό,τι έχει σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων, τις συναλλαγές, πιθανές επενδύσεις, τη διαχείριση εξόδων κλπ.

#9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ

Συνεχίζουμε με την παρουσίαση των εκπαιδευτικών μας ενοτήτων με τη 2η Ενότητα με τίτλο «Τα οικονομικά του ατόμου». Εδώ ασχολούμαστε με το αντικείμενο του προϋπολογισμού, ως βασικού εργαλείου για τη διαχείριση των ατομικών μας οικονομικών. Συνήθως συνδέουμε τον όρο «προϋπολογισμός» με εταιρείες κι επιχειρήσεις, ακόμη και με κράτη όταν συχνά ακούμε για κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ όμως θα εστιάσουμε στον ατομικό ή τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Διαπιστώνουμε ότι όλοι προϋπολογισμοί έχουν λίγο πολύ την ίδια φιλοσοφία – αυτό που αλλάζει είναι μάλλον η κλίμακα κι οι επιπτώσεις του σε μεγαλύτερα σύνολα ατόμων. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είναι ο προϋπολογισμός, ποια είναι τα βασικά του στοιχεία και τα βήματα για τον σχεδιασμό του.

#10

Γνωριμία με βασικές έννοιες της Μακροοικονομίας

Στο σημερινό podcast θα συζητήσουμε για τον έναν από τους δύο βασικούς κλάδους της οικονομικής επιστήμης, την Μακροοικονομία, και θα αναλύσουμε βασικές σχετικές έννοιες, όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, η ύφεση και η οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τις έννοιες αυτές και, στην συνέχεια, να αντιληφθούμε το πώς επιδρούν στην διαχείριση των προσωπικών μας οικονομικών. Λόγω της πολύπλοκης φύσης τους, δεν μελετάμε τις έννοιες αυτές σε βάθος, παρά τις εισάγουμε σύντομα αλλά κατανοητά, ώστε να πυροδοτήσουμε την περαιτέρω προσωπική σας μελέτη. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε!

#11

Φόροι, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες: Μια σύντομη ανάλυση.

Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και πώς αυτά χρηματοδοτούνται από τη φορολογία – ένα σύστημα που αποτελεί δηλαδή τη ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομιών. Ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός, όπως έχουμε ήδη πει, καλύπτει πολλά πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων, οπότε εδώ προσεγγίζουμε τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες καθώς και τη φορολογία που τα χρηματοδοτεί από την πλευρά στάσεων και αντιλήψεων που μπορούν να αποκτηθούν και εφαρμοστούν από το άτομο ως μέλος του ιστού μιας εθνικής οικονομίας.

#12

Τράπεζες και τραπεζικό σύστημα

Οι τράπεζες είναι βασικοί θεσμικοί παράγοντες των οικονομιών. Σε αυτό το επεισόδιο μπορείτε να πάρετε μια γεύση σχετικά με το τί είναι και τι κάνουν οι τράπεζες, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. Το συγκεκριμένο θέμα είναι βέβαια ιδιαίτερα ευρύ, αλλά ακούγοντας αυτό το σύντομο επεισόδιο θα μπορέσετε να καταλάβετε τα βασικά για το ρόλο των τραπεζών ως ρυθμιστών αλλά και τον εμπορικό τους ρόλο, όπου το χρήμα είναι κατά κάποιον το τρόπο το «εμπόρευμα», καθιστώντας έτσι τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα ως κυρίαρχους «παίκτες» σε αυτό που ονομάζουμε «αγορές» σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

#13

Ο ρόλος του οικονομικού αλφαβητισμού στην εργασιακή μας ζωή

Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί ο οικονομικός αλφαβητισμός δια της παρουσίας ή απουσίας του να επηρεάζει θετικά και αντίστοιχα αρνητικά το εργασιακό περιβάλλον. Πώς δηλαδή για παράδειγμα οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στην προσωπική μας ζωή μπορούν και μεταμορφώνονται σε πηγές άγχους που μας αποσυντονίζουν στην εργασία μας, όποια κι αν είναι αυτή, μονοπωλώντας την ενέργειά μας, όταν ακριβώς δεν κατέχουμε τη γνώση και τις δεξιότητες για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων και τη μείωση του άγχους που προκαλούν.

#14

Οι νέες μορφές εργασίας ως διάσταση του οικονομικού αλφαβητισμού

Οι νέες μορφές εργασίας είναι ένας όρος «ομπρέλα» που χρησιμοποιείται για την αναφορά σε νεοεμφανιζόμενα μοντέλα απασχόλησης στα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Οι νέες μορφές εργασίας συνυπάρχουν με παραδοσιακές μορφές και χαρακτηρίζονται από μεταβαλλόμενα μοτίβα εργασίας, ποικιλία συμβατικών σχέσεων, διαφορετικές αντιλήψεις του χώρου, του χρόνου, της διάρκειας και των τρόπων που εκτελείται η εργασία, καθώς και την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθούμε λοιπόν σύντομα σε αυτές, τονίζοντας το ρόλο και τη σημασία της γνώσης αυτού του νέου περιβάλλοντος σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο του οικονομικού αλφαβητισμού.

#15

Οικονομικός αλφαβητισμός: Ένας κόσμος γνώσης που έχει μόνο θετικά;

Το να είναι κάποιος «οικονομικά εγγράμματος» σημαίνει να έχει την ικανότητα να δημιουργεί πλούτο στην πάροδο του χρόνου, καθώς και να κτίζει ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αυτά με τη σειρά τους οδηγούν σε ένα ασφαλές οικονομικά μέλλον κι έναν τρόπο ζωής με λιγότερο άγχος και ανασφάλεια. Όμως, μήπως όλα αυτά ακούγονται αρκετά ιδανικά; Μήπως ο οικονομικός αλφαβητισμός – όπως και καθετί άλλο στη ζωή – έχει και κάποιες πλευρές που δεν είναι μόνο θετικές που επιφυλάσσουν οφέλη και μόνο;

#16

Από το ατομικό, στο συλλογικό και το κοινωνικό

Πώς επηρεάζει το ατομικό επίπεδο οικονομικού αλφαβητισμού την κοινωνία στην οποία ζούμε; Πώς ο οικονομικός αλφαβητισμός εισέρχεται και διαμορφώνει επαγγελματικές φιλοδοξίες, σχέδια, πράξεις, καριέρες και εντέλει επιλογές που από τη φύση τους έχουν συλλογικό και κοινωνικό χαρακτήρα, επειδή ακριβώς δεν δημιουργούνται σε «κοινωνικό κενό»; Θα έπρεπε ίσως να προσεγγίζουμε το θέμα του οικονομικού αλφαβητισμού ως μια αποστολή που μας οδηγεί από την ατομική ευημερία στη συλλογική, η οποία διαπερνάται ή εκφράζεται από τις αποφάσεις και τη δράση μας στο επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πεδίο, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό το οικονομικό μας «αποτύπωμα» είναι.

#17

Η σημασία του οικονομικού αλφαβητισμού στη φοιτητική ζωή

Ο οικονομικός αλφαβητισμός είναι ζωτικής σημασίας για τους φοιτητές που ξεκινούν το ταξίδι τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το podcast διερευνά επιλογές χρηματοδότησης, όπως υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια, καθώς και αποτελεσματικές στρατηγικές εξοικονόμησης χρημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών. Με την κατανόηση των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, την αξιολόγηση των επιλογών δανείων και την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του κόστους, οι φοιτητές μπορούν να μειώσουν το οικονομικό άγχος και να επικεντρωθούν στις ακαδημαϊκές τους επιδιώξεις. Η ανάπτυξη της οικονομικής υπευθυνότητας και η αναζήτηση γνώσεων στον τομέα αυτό εξοπλίζει τα άτομα με δεξιότητες για όλη τους τη ζωή, προετοιμάζοντάς τα για ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον.

#18

Έξυπνες αγορές: Σύγκριση, αξιολόγηση, ενημέρωση πριν από σημαντικές αγορές στη ζωή

Η πραγματοποίηση συνετών οικονομικών επιλογών κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου, τη μίσθωση σπιτιού ή διαμερίσματος και άλλες σημαντικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία. Αυτό το podcast παρέχει στρατηγικές για έξυπνες αγορές, δίνοντας έμφαση στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους οικονομικούς στόχους. Πραγματοποιώντας ενδελεχή έρευνα, συγκρίνοντας επιμελώς τις τιμές και λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο προϋπολογισμός, η ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών και οι τεκμηριωμένες συμβουλές ή συστάσεις, τα άτομα μπορούν να κάνουν σοφές επιλογές που βελτιστοποιούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Με έμφαση στην κατανόηση των συναλλακτικών πτυχών και της αξιολόγησης των οφελών των αγαθών σε σχέση με το κόστος τους, οι έξυπνες αγορές δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ενισχύουν τη συνολική οικονομική τους «υγεία».

#19

Ενδυνάμωση των νέων: Η δύναμη της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή για τη λήψη συνειδητών αποφάσεων

Σε αυτό το επεισόδιο μπαίνουμε στον συναρπαστικό κόσμο της καταναλωτικής συνείδησης και στον τρόπο με τον οποίο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις. Σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές, πειρασμούς και στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης είναι απαραίτητη. Κατανοώντας τα δικαιώματά τους, τις ευθύνες τους και μαθαίνοντας να κάνουν συνειδητές επιλογές, οι νέοι μπορούν να προστατευτούν και να λαμβάνουν αποφάσεις που να είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες και τις αξίες τους. Ελάτε μαζί μας καθώς εξερευνούμε τη δύναμη της καταναλωτικής συνείδησης και τον αντίκτυπό της στη λήψη αποφάσεων.

#20

Οικογένεια και οικονομικά ζητήματα

Σε αυτό το podcast, θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά ζητήματα στην οικογένεια και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Θα διερευνήσουμε τις συνήθεις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των οικονομικών σε μια οικογένεια και θα προσφέρουμε πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Θα μοιραστούμε μαζί σας συμβουλές για την ανοιχτή επικοινωνία, καθώς και για τον εντοπισμό των οικονομικών προβλημάτων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης και τη σημασία των οικονομικών ορίων. Θα συζητηθεί επίσης η σημασία της αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Σας καλούμε λοιπόν να εξερευνήσουμε τους τρόπους που αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα σε μια οικογένεια, στην προσπάθεια όλων των μελών της να οικοδομήσει μια σταθερή οικονομική βάση για το μέλλον.