ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Podcasts

Στα επεισόδια podcasts που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του FinFluencers, για θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, αλλά και αυτά που το έργο αναπτύσσει και προσφέρει για την υποστήριξη των νέων στην απόκτηση και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Κάντε κλικ στα podcast για να τα ακούσετε στα Ελληνικά. 

#1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

Το πρώτο από μία σειρά podcasts παρουσιάζει το έργο, τους φορείς που το υλοποιούν, τις δράσεις του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξηγεί ποια είναι τα θέματα που θα αντιμετωπίσει και γιατί είναι σημαντικά, ενώ παρουσιάζονται και ευρήματα της έως τώρα μελέτης και έρευνας. Ακούστε το!!

#2

H KΑTΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Το PODCAST #2 επικεντρώνεται στην έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες του έργου, καθώς και στη μελέτη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό των νέων και στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με ομάδες ειδικών. Στη συνέχεια θα δοθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ή ομοιότητες στις τέσσερις χώρες σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και για τις ανάγκες και τα κενά που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας και της ανάλυσης των ευρημάτων. 

#3

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Στο τρίτο Podcast της σειράς των Podcasts του FinFluencers ενημερωθήκαμε για την άποψη των ειδικών που ασχολούνται με την υποστήριξη των νέων στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού. Ακούσαμε ποια είναι τα κενά και οι ανάγκες για υποστήριξη και εκπαίδευση, έτσι ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την διαχείριση των οικονομικών τους στην προσωπική κι αργότερα στην επαγγελματική τους ζωή. Σε αυτό το επεισόδιο θα μοιραστούμε μαζί σας την άποψη των ίδιων των νέων για το επίπεδο του οικονομικού τους γραμματισμού. Με ποιόν τρόπο και από ποιους ενημερώνονται οι νέοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους; Με ποια χρηματοοικονομικά εργαλεία και αντικείμενα είναι περισσότερο εξοικειωμένοι; Που εντοπίζονται οι περισσότερες ελλείψεις και τι είδους υποστήριξη θα ήταν κατάλληλη γι αυτούς;

#4

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ FINFLUENCERS. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ακούστε το PODCAST#4 και ενημερωθείτε για το εργαλείο αυτοαξιολόγησης του έργου, ένα μοναδικό διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις χρηματοοικονομικές γνώσεις σας. Μάθετε γιατί και για ποιους σχεδιάστηκε, πως θα το βρείτε, ποια είναι η δομή του, πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πως συνδέεται με το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια στο πλαίσιο του έργου.

#5

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Στο πέμπτο podcast του FinFluencers συζητάμε για τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τον οικονομικό γραμματισμό, καθώς και τον τρόπο που αυτό θα προσφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικτυακή μας πλατφόρμα. Καταλήξαμε σε 4 μεθοδολογικούς άξονες που έχουν ως εξής: Ο πρώτος άξονας είναι σχετικός με την ανάγκη σύνδεσης της “οικονομικής” καθημερινότητας με το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Ο δεύτερος άξονας υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους αυτή η γνώση θα οδηγεί τους νέους σε στάσεις και συμπεριφορές στον τρόπο που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Σε ένα τέταρτο επίπεδο επιλέξαμε τα εργαλεία που θα κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία των νέων πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική, ενώ τέλος, εντοπίσαμε ποιες από τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τον οικονομικό προγραμματισμό θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την προσπάθειά μας στο FinFluencers.

#6

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINFLUEΝCERS

Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφερθήκαμε στους βασικούς άξονες της μεθοδολογίας μας, δηλαδή στα σημεία αυτά, που όπως προέκυψαν από την έρευνα που κάναμε θα μας οδηγούσαν στη δομή, δηλαδή στις κατάλληλες ενότητες και στην επιλογή των βασικών συστατικών της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας του FinFluencers. Στο επόμενο βήμα, καταλήξαμε από κοινού στις 5 κεντρικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. Στην πράξη, κάθε ενότητα θα παρουσιάζεται με ένα εισαγωγικό video σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους, και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για αυτούς που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση στην online πλατφόρμα του FinFluencers.  Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στις 2 πρώτες ενότητες και το αντικείμενο που πραγματεύεται η κάθε μία από αυτές: Η 1η Ενότητα έχει τον τίτλο « Οικονομικός αλφαβητισμός: Γιατί είναι σημαντικός; » και η 2η τον τίτλο «Τα οικονομικά του ατόμου».