Visit the online Financial Self Assessment tool

Check your financial literacy

Multiplier Events

ΕΝΗMΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ YAMBOL ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Τον τελευταίο μήνα της υλοποίησης του έργου, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Γιαμπόλ οργάνωσε εκδηλώσεις με σκοπό να παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου, καθώς και εργαλεία και μεθοδολογίες εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού των νέων ως τον κύριο παράγοντα για οικονομική ευημερία και αυτοπραγμάτωση.

Η πρώτη εκδήλωση οργανώθηκε στις 20.10.2023 συμπεριλαμβάνοντας 24 εκπαιδευτές, καθηγητές, διδάσκοντες, εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εργάζονται με νέους και που θα ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν τα παραδοτέα του έργου και να ενσωματώσουν την πλατφόρμα εκμάθησης του έργου στα προγράμματα σπουδών (δηλαδή στα μαθήματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας).

Η δεύτερη εκδήλωση οργανώθηκε στις 31.10.2023 συμπεριλαμβάνοντας 27 νέους (19-29 ετών) που είναι φοιτητές, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, καθώς και άνεργοι. Παρουσιάστηκαν οι βασικές δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με τη χρήση της πλατφόρμας. Οι νέοι που συμμετείχαν στο τοπικό Δίκτυο Οικονομικών Influencers συμμετείχαν στην εκδήλωση με σκοπό να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του έργου και τη δυνατότητα να αποτελέσουν μέρος μιας κοινότητας νέων που εργάζονται για τη βελτίωση των γνώσεών τους στον τομέα των προσωπικών οικονομικών με βάση την κοινή γνώση και τις καλές πρακτικές.

Στις δύο εκδηλώσεις, συμμετείχαν συνολικά 51 άτομα. Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν υψηλά το περιεχόμενο και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω εξερεύνηση, αλλά και για την ενσωμάτωση σε υφιστάμενες εκπαιδευτικές πρακτικές.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Η ενημερωτική εκδήλωση στην Ελλάδα διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ, στις 31 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 άτομα, με τη συμμετοχή νέων και εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, συμβούλων, εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και σχετικών οργανισμών. Συμμετείχαν δύο φορείς που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη νέων (19-29 ετών) σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και knowl, κοινωνική επιχείρηση για τη Δια Βίου Μάθηση) Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζεται ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (τυπικό και μη τυπικό), εντοπίζοντας τα υπάρχοντα κενά και την έλλειψη θεσμοθετημένης προσέγγισης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, παρουσιάστηκε η έρευνα του έργου και η μεθοδολογία που προέκυψε, η οποία οδήγησε στην παροχή κατάρτισης FinFluencers και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συμβούλους και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, καθώς και από νέους σε περιβάλλον αυτο-καθοδηγούμενης μάθησης. Τα κύρια εργαλεία για την ανοιχτή συζήτηση ήταν ο δικτυακός τόπος του έργου, ο οποίος φιλοξενεί τα κύρια αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών ευρημάτων, της μεθοδολογίας Finfluencers, της συμμετοχής των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια του έργου, της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά κυρίως της “ανοιχτής συζήτησης” τονίστηκαν τα πιθανά οφέλη του έργου FinFluencers, καθώς και οι προκλήσεις στην υιοθέτηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως επίσημου ή μη επίσημου αντικειμένου κατάρτισης για τους νέους. 

Βασικά οφέλη (με βάση τα σχόλια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης): 

  • Δυνατότητα περαιτέρω χρήσης με την υιοθέτηση και χρήση θεματικών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης στο σύνολό τους ή εν μέρει (από μη τυπικούς φορείς που υποστηρίζουν τους νέους στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη). 
  • Δυνατότητα προσαρμογής για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους μεταξύ των νέων (π.χ. σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα δήμων για νέους, μειονεκτούντες νέοι, νέοι με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού κ.λπ.) 
  • Συνέργειες με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες) για την προσφορά υλικού σε νέους ως πελάτες ή μη πελάτες, καθώς και σύνδεση με χρηματοπιστωτικές πρακτικές και εργαλεία που προσφέρονται ήδη στην Ελλάδα (π.χ. ως συνοδευτικό των τραπεζικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικό πορτοφόλι, προπληρωμένες κάρτες, δάνεια για νέους).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Ο εταίρος του έργου OTB διοργάνωσε 2 εκδηλώσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 24.10.2023 (26 συμμετέχοντες) και η δεύτερη στις 31.10.2023 (15 συμμετέχοντες).

Η πρώτη εκδήλωση οργανώθηκε ως ανοικτό πάνελ με τη συμμετοχή 26 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερομένων στον χώρο της υποστήριξης των νέων. Ειδικότερα, η FinFluencer που εκπαιδεύτηκε από τον οργανισμό OTB κατά τη διάρκεια του έργου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο διεξάγοντας τρεις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Οι συζητήσεις στο πάνελ επικεντρώθηκαν γύρω από τα αποτελέσματα του έργου, δίνοντας έμφαση στα μετασχηματιστικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν μεταξύ των νέων στο δήμο Olhão στο Faro. Η FinFluencer μοιράστηκε τις εμπειρίες της, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στον αντίκτυπο του έργου από ατομικές εμπειρίες. Η δυναμική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων πρόσθεσε μια διαδραστική διάσταση, επιτρέποντας τη βαθύτερη κατανόηση της προσφοράς του έργου FinFluencers.

O οργανισμός OTB διοργάνωσε μια δεύτερη εκδήλωση, μια εκδήλωση τύπου εργαστηρίου, στις 31 Οκτωβρίου 2023, με 15 επαγγελματίες σε θέματα νεολαίας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με τις ανησυχίες των νέων, ιδίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων που απορρέουν από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην ΕΕ. Η εστίαση του εργαστηρίου ήταν να εμπνεύσει άτομα ηλικίας 19 έως 29 ετών να δρουν προληπτικά στη χρηματοοικονομική διαχείριση, ακολουθώντας πρακτικές και μεθόδους που προσφέρει το έργο Οι διαδραστικές δραστηριότητες αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του εργαστηρίου, εμβαθύνοντας στις πρωταρχικές ανησυχίες των συμμετεχόντων νέων. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης ομιλίες που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν στο Olhão, οι οποίες χρησίμευσαν ως παραδείγματα για να εμπνεύσουν και να εμπλέξουν τη νεολαία. Οι ομιλίες αυτές όχι μόνο περιέλαβαν την ουσία του έργου, αλλά και έδειξαν πρακτικές προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των νέων ατόμων στη λήψη τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων.

Και οι δύο εκδηλώσεις πέτυχαν με επιτυχία τους στόχους τους, παρέχοντας μια ελκυστική και συνεργατική πλατφόρμα για συζητήσεις μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΥΜΙΤΣΑ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Στρούμιτσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις: Μία στις 30.10.2023 (23 συμμετέχοντες) και μία στις 31.10.2023 (20 συμμετέχοντες). Συνολικά 43 άτομα συμμετείχαν και τις δύο ημέρες. Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, ο οικονομικός αλφαβητισμός αναγνωρίστηκε ευρέως ως σημαντικό θέμα, καθώς και ως δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι (και όχι μόνο). Παρόλο που, ορισμένα ιδρύματα (κυρίως η Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας) έχουν ασχοληθεί με το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, το έργο FinFluencers ήταν μία από τις λίγες ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, αφού ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου, ο εταίρος του έργου Promo Idea ξεκίνησε με τη διοργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης. Καθώς η 31η Οκτωβρίου είναι η “Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης”, φάνηκε σκόπιμο να συνδεθεί η εκδήλωση αυτή με το νόημα και τη σημασία της διεθνούς ημέρας, αφιερωμένης στην αποταμίευση.

Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με δύο ομάδες αντί για μία. Τα αποτελέσματα του έργου FinFluencers – κυρίως οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικές ενότητες, το δίκτυο FinFluencers και ιδιαίτερα η πλατφόρμα κατάρτισης – παρουσιάστηκαν ενώπιον των συμμετεχόντων. Περίπου το 90% των συμμετεχόντων ήταν νέοι (από 18 έως 35 ετών), με ποικίλο μορφωτικό υπόβαθρο και επαγγελματική κατάσταση. Ένας μικρότερος αριθμός ήταν εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες. Οι νέοι και οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις με απευθείας προσκλήσεις και μέσω δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.