Δεκέμβριος 2022: Δελτίο τύπου

Οι εταίροι του έργου, αξιοποιώντας τα ευρήματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πρώτα στάδια του έργου, προχώρησαν στο σχεδιασμό των βασικών αξόνων εκπαίδευσης και υποστήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές Δεκεμβρίου 2022 διοργανώθηκε από τη Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ στην Αθήνα διήμερη συνάντηση με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και εκπαιδευτών από την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας και την Πορτογαλία, με στόχο την παρουσίαση, το σχολιασμό και την αξιολόγηση της μεθοδολογικής προσέγγισης.