Οκτώβριος – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το έργο FinFluencers με ένα προωθητικό περίπτερο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώθηκε στον δήμο Thundzha στη Βουλγαρία έδωσε το δυναμικό του παρών. Ο Δήμος Thundzha ενώνει 44 χωριά γύρω από την πόλη Yambol της Βουλγαρίας. Το φεστιβάλ νεολαίας συγκέντρωσε νέους από τις αγροτικές περιοχές και τους έδωσε ευκαιρίες για μάθηση και σωματικές δραστηριότητες. Το φεστιβάλ επισκέφθηκαν περισσότεροι από 350 νέοι.

Σύμφωνα με έρευνα του 2020 που διεξήχθη στη Βουλγαρία από τον ΟΟΣΑ, οι οικονομικές γνώσεις των κατοίκων της υπαίθρου φαίνεται να είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τους αστικούς πληθυσμούς. Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας όχι μόνο επηρεάζει την ικανότητα ενός νεαρού ατόμου να χειρίζεται σημαντικά θέματα όπως δάνεια, προϋπολογισμοί και χρέη – αποκλείει επίσης τους νέους από την ενασχόληση με τα οικονομικά συστήματα που διαμορφώνουν τις συνθήκες της ζωής τους.

Αυτός είναι και βασικός λόγος για τον οποίο το έργο είχε ως στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον και νέων από τις αγροτικές περιοχές, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξετάσουν και να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται πλέον στη φάση της προετοιμασίας και τη διαμόρφωση δικτύουν μεταξύ των νέων finfluencers.