ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

  • Νέα
Οκτώβριος – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το έργο FinFluencers με ένα προωθητικό περίπτερο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώθηκε στον δήμο Thundzha στη Βουλγαρία έδωσε το δυναμικό του παρών. Ο Δήμος Thundzha ενώνει 44 χωριά γύρω από την πόλη Yambol της Βουλγαρίας. Το φεστιβάλ νεολαίας συγκέντρωσε νέους από τις αγροτικές περιοχές και τους έδωσε ευκαιρίες για μάθηση και σωματικές δραστηριότητες. Το φεστιβάλ επισκέφθηκαν περισσότεροι από 350 νέοι.

Σεπτέμβριος – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΟΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

Ακολουθώντας τα αποτέσματα της έρευνας, η κοινοπραξία του έργου προχώρησε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης, καθορίζοντας το εύρος του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη δομή της κατάρτισης με στόχο να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας όπως πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Πορτογαλία, καθώς και από την ενδεικτική προσέγγιση των μαθησιακών ενοτήτων όπως ορίστηκε στο στάδιο της συγγραφής της πρότασης έργου.

Ιούλιος – Η έρευνα του έργου ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, αυτή της έρευνας, όπου έγινε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και ανάλυση των κενών στη γνώση και στην πληροφορία της κύριας ομάδας ενδιαφέροντος, δηλαδή των νέων ηλικίας έως 29 ετών. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν διαφορετικά εργαλεία στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα, ανάλυση υφιστάμενης κατάσταση στις χώρες αυτές, διαδικτυακή έρευνα για τους νέους, ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις, κ.ά. Στις διάφορες φάσεις της έρευνας συμμετείχαν περίπου 349 συμμετέχοντες από τις διαφορετικές ομάδες-στόχους στις συμμετέχουσες χώρες.