ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Εταίροι

Το έργο υλοποιείται στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας από 6 εταίρους.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Yambol (YCCI), Βουλγαρία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Yambol/YCCI είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός οργανισμός του επιχειρηματικού χώρου στην περιοχή του Yambol της Βουλγαρίας με σκοπό να υποστηρίζει, προωθεί, εκπροσωπεί και προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της περιοχής (βιομηχανία, κατασκευαστές και λιανοπωλητές). Το Επιμελητήριο έχει 150 τακτικά και 980 συνδεδεμένα μέλη και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και με υψηλότερο δυναμικό μεταξύ των περιφερειακών επιμελητηρίων της Βουλγαρίας. Το YCCI διαθέτει διεπιστημονική ομάδα οκτώ ατόμων, ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και περισσότερους από 350 συνεργαζόμενους φορείς παγκοσμίως. Οι εργαζόμενοί του εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο παρέχει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων (οικονομικά θέματα, πληροφορική, σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πρότυπα ποιότητας και διαχείρισης, ανάπτυξη και διαχείριση έργων, πρωτοβουλίες κατάρτισης κ.α.). Στα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του, το YCCI έχει ενσωματωθεί με επιτυχία στο κοινό και την κοινωνική ζωή της περιοχής. Το Επιμελητήριο παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε επικαιροποιημένη πληροφορία και συμβουλές σχετικά με ευκαιρίες και διοικητικές απαιτήσεις για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης ή/και την περαιτέρω ανάπτυξη υπάρχουσας.
Το 2008, το YCCI έγινε μέρος του Enterprise Europe Network (EEN), του Ευρωπαϊκού Δικτύου που υποστηρίζει την επιχειρηματική συνεργασία και την καινοτομία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 δομών υποδοχής και 4000 ειδικευμένων επαγγελματιών από 40 χώρες.
Οι δραστηριότητες του οργανισμού σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν παροχή κατάρτισης και υποστήριξης για συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και μελλοντικούς επιχειρηματίες, προγράμματα κατάρτισης εργοδοτών/εργαζομένων, καθώς και ενδοοργανωτική υποστήριξη επιχειρήσεων. Το YCCI διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων, στη δημιουργία και ενεργοποίηση δικτύων, στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας.
Το YCCI παρέχει επίσης ευκαιρίες για νέους άνεργους ή υποαπασχολούμενους μέσω παροχής εκπαίδευσης και ευκαιριών για ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Επιχειρηματικό Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής (BICC), Ένωση SANDANSKI, Βουλγαρία

Το Επιχειρηματικό Κέντρο Sandanski είναι μη κυβερνητικός φορέας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην επιχειρηματική και κοινωνική ανάπτυξη, εκπαίδευση και καθοδήγηση στην επιχειρηματικότητα, τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική και τις υπηρεσίες B2B.
Το BICC δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, μια περιοχή με αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το BICC παρέχει υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης στις τοπικές εταιρείες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διεθνή δικτύωση. Ταυτόχρονα, το Κέντρο προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργασία με ξένους εταίρους και να προσελκύσει ξένους επενδυτές στην περιοχή.
Ενημερώνει, διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων για ΜΜΕ, ενισχύει την επιχειρηματική συνεργασία τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διεθνές επίπεδο παρέχοντας υποστήριξη για συμμετοχή σε εκδηλώσεις matchmaking και άλλες πρωτοβουλίες B2B.

MILITOS Consulting SA, Ελλάδα

Η Militos Consulting S.A. είναι μια δυναμική και καινοτόμος εταιρεία συμβούλων, με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνή εμπειρία και πολλές διακρίσεις στην παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ενδυνάμωσης δεξιοτήτων (Skills Empowerment), της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της επικοινωνίας, της δημιουργίας κοινοτήτων, ευαισθητοποίησης, διοργάνωσης εκδηλώσεων, κοινωνικής καινοτομία, πολιτισμού κ.α.
Έχοντας συμμετάσχει ως επικεφαλής ή συνεργαζόμενος εταίρος σε 60 Ευρωπαϊκά έργα, η Militos διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων έργων καθώς και στην σε βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Militos έχει εξειδίκευση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία νέων και αειφόρων επιχειρηματικών σχημάτων, σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (train-the-trainer) σε όλους τους τομείς, σε διαδραστικά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης κ.α
Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κινητοποίηση κοινοτήτων, στη δημιουργία και ενεργοποίηση δικτύων, στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση απαιτητικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας και είναι γνωστή για το έξυπνο, εφευρετικό και υψηλής αισθητικής και ποιότητας διαφημιστικό υλικό που παράγει (λογότυπα, φυλλάδια, banner, ιστότοποι, μακέτες, vortals, videolands, διαδικτυακά παιχνίδια, teaser για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικά ιστολόγια, κ.λπ.). Είναι η πρώτη επιλογή της αγοράς ως σύμβουλος επικοινωνίας και διάδοσης για επιχειρήσεις και (ευρωπαϊκούς) φορείς, όπως η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (αποκλειστικός σύμβουλος επικοινωνίας), το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (εξωτερικός σύμβουλος), το Πρότυπο Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (εθνικός συντάκτης), το Γενικό Τμήμα Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ενδιάμεσος οργανισμός για νέους επιχειρηματίες ERASMUS & συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες).

OTB EUROPE, Πορτογαλία

Η OTB EUROPE είναι μια εταιρεία που στοχεύει να ενδυναμώσει τους εταίρους της να διεκδικήσουν με επιτυχία και να διαχειριστούν αποτελεσματικά χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε πρωτοβουλίες πολιτικής και να δημιουργήσουν βιώσιμες συνεργασίες. Το OTB EUROPE φέρνει κοντά διαφορετικούς φορείς, σχετικούς με την καινοτομία στην κοινωνία με σκοπό να δημιουργήσουν και διαμορφώσουν νέες πολιτικές με επίκεντρο τους συνειδητοποιημένους, υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες. Η αποστολή του OTB EUROPE είναι να αποτελέσει πλατφόρμα μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης επί των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων σε ομάδες think-tank και να προωθήσει καινοτόμα κοινωνικά και τεχνολογικά μοντέλα για καλύτερη ποιότητα ζωής. Το όραμα της εταιρείας είναι η Ευρώπη της καινοτομίας, όπου οι πολίτες έχουν ίση πρόσβαση στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή, με γνώμονα την κριτική σκέψη, την καινοτομία και την αλληλεγγύη. Οι δραστηριότητες του OTB EUROPE σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:
Νεολαία – μέσω μιας σειράς ολοκληρωμένων εργαλείων προσφέρει στους νέους πολυδιάστατη προσέγγιση σε τομείς σχεδιασμού καινοτόμου συμμετοχικής μεθοδολογίας.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση – ποικιλία υπηρεσιών και τεχνογνωσίας με στόχο να ενδυναμώσει φοιτητές και εκπαιδευτικούς για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία μέσω πολλών και ποικίλων υλοποιούμενων έργων.
ΕΕΚ – μέσω συνεχούς εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, η OTB στοχεύει να ενδυναμώσει τις ομάδες ενδιαφέροντός της για συνεχή μάθηση μέσω μη τυπικών και τυπικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, που περιλαμβάνουν εργαλεία και μεθοδολογίες δια βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Έξυπνη πόλη – ως δίκτυο οργανισμών, η OTB έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για την προώθηση της ιδέας της έξυπνης πόλης.
Εκπαιδεύσεις – Η OTB υλοποιεί εκπαιδεύσεις, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής, παρέχοντας εξάσκηση και κατάρτιση χρησιμοποιώντας ερευνητικά δεδομένα, πολιτικές και λύσεις πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη διατομεακή συνεργασία.

Συλλογικό Κέντρο Ανάπτυξης και Προβολής, Promo Idea – Strumica, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Η Promo Idea – Strumica είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2007, με τις κύριες δραστηριότητές του να επικεντρώνονται στη Νοτιοανατολική περιοχή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Στα 15 χρόνια της δραστηριότητας της, η Promo Idea έχει δημιουργήσει επιτυχημένες συνεργασίες με πολλούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και έχει αναπτύξει ισχυρή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα.
Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Promo Idea έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του Κέντρου Promo Idea είναι:

– Διαχείριση έργων;

– Καθοδήγηση και εκπαίδευση για νέους;

– Δικτύωση και υποστήριξη ατόμων και νεοφυών επιχειρήσεων;

– Έρευνα και ανάλυση;

Τα μέλη καθώς και η κύρια ομάδα-στόχος του Κέντρου είναι κυρίως νέοι (φοιτητές, πτυχιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες νεοφυών επιχειρήσεων κ.λπ.) που επιθυμούν να αναβαθμιστούν στον τομέα που δραστηριοποιούνται ή να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
Η Promo Idea υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων της ομάδας-στόχου της. Συνδυάζοντας τεχνογνωσία από διαφορετικούς τομείς (όπως διαχείριση έργων, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ, γραφιστική, πληροφορική, κ.λ.π.) η Promo Idea δημιουργεί προστιθέμενη αξία και προωθεί τη δια βίου μάθηση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης πολλών Ευρωπαϊκών έργων, η Promo Idea έχει δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με περισσότερα από 100 άτομα και έχει προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ νέων επιχειρηματιών, επαγγελματιών και φοιτητών.

R&DO LIMITED, Κύπρος

Η R&Do, με έδρα την Κύπρο, ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένες λύσεις ΙΤ, διαδικτυακές εφαρμογές και συστήματα εταιρικού λογισμικού. Η εταιρεία ειδικεύεται σε εκπαιδευτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, προωθώντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανηλίκων και ενηλίκων μαθητών συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους κατάρτιση. Η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη και την καινοτομία υποστηρίζοντας διάφορους τομείς, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στις ήπιες δεξιότητες και στον τομέα των ΙΤ υπηρεσιών. Η R&DO συμμετέχει ως εταίρος σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα (Lifelong Learning Projects Farm inc., Taxistars, Core-VET, High Heels, Pest Practice), συμπεριλαμβανομένων των έργων Erasmus+ (Intraprise, Rooms to VET, Succession, SocialUp, the WineLab κ.α.), στα οποία έχει αναλάβει τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ολοκληρωμένους ιστότοπους. Η ομάδα της R&Do απαρτίζεται από ιδιαίτερα έμπειρους προγραμματιστές και σχεδιαστές ιστού και είναι γνωστή για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που αναπτύσσει και παραδίδει. Η εταιρεία στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση καινοτόμων ιδεών με τη μορφή προϊόντων και υπηρεσιών, βασισμένων κυρίως στις τεχνολογίες πληροφορικής.