ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Αποτελέσματα και Εργαλεία

Αποτέλεσμα 1

Οικονομικός αλφαβητισμός, πλαίσιο αξιολόγησης δεξιοτήτων, μοντέλο εξάσκησης και υλικό για την ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού των νέων

Στο πλαίσιο των δράσεων του R1 και με επικεφαλής το BICC, το έργο θα διενεργήσει καταρχάς αξιολόγηση δεξιοτήτων και ανάλυση των κενών/ελλείψεων των ατόμων της κύριας ομάδας ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει νέους ηλικίας 19-29 ετών (μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης, άνεργοι, νέοι χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση, εθελοντές, νέοι που κάνουν πρακτική άσκηση, φοιτητές κ.λ.π.).
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία, όπως μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης για τις χώρες των εταίρων, διαδικτυακή έρευνα, δημιουργία ομάδων εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις.
Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (FLiST), το οποίο θα περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο καθώς και μεθοδολογία καθοδήγησης, η οποία θα αξιολογεί και ερμηνεύει τον οικονομικό αλφαβητισμό ενός νέου ατόμου, και θα προτείνει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν/βελτιωθούν ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις. Το εργαλείο θα ψηφιοποιηθεί πλήρως στην επόμενη ενότητα εργασίας (Αποτέλεσμα 2-R2) και θα είναι διαθέσιμο ως ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόλις αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πιλοτικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες των εταίρων θα ενημερωθούν για το FLiST, ως μέρος της εκστρατείας διάδοσης και διαφήμισης του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του πλαισίου αξιολόγησης δεξιοτήτων, το έργο θα δημιουργήσει ένα σύνολο ψηφιακών εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα ενσωματωθούν στη συνέχεια σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Θα αναπτυχθεί επίσης μεθοδολογία κατάρτισης και εξάσκησης η οποία θα προσδιορίζει τον σκοπό και τη δομής της κατάρτισης/εξάσκησης σε σχέση με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα.
Ορισμένα από τα θέματα που θα καλυφθούν είναι κατανόηση δαπανών σε σχέση με το εισόδημα, πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης, οικονομική ευθύνη, γνώση και κατανόηση των ιδίων οικονομικών, αντιμετώπιση κρίσης, δάνεια, αποταμιεύσεις, ασφάλειες, λογαριασμοί, πίστωση, πιστωτική φιλοσοφία και πιστωτικές κάρτες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

Διάρκεια: 1/12/2021 – 31/12/2022

Αποτέλεσμα 2

Γνώρισε τα οικονομικά σου: Διαδικτυακή εκπαίδευση για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των νέων

Οι εκπαιδευτικές ενότητες, όπως αναπτύχθηκαν στην ενότητα R1, θα ενσωματωθούν σε ένα ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία μέσω ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος και ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης, Θα επιτρέπει την εξερεύνηση ενώ θα είναι εμπλουτισμένη με κείμενα, γραφικά, motion graphics, static animation, καθώς και βίντεο.

Πιλοτικές δοκιμές: Οι εφαρμογές εκμάθησης θα διατεθούν για διάστημα τριών μηνών σε νέους χρήστες προς δοκιμή στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στη Βόρεια Μακεδονία. Οι νέοι θα πειραματισθούν και θα δοκιμάσουν τη χρήση της πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού, θα καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο των εργαλείων, έτσι ώστε να καταγραφούν και διορθωθούν/βελτιωθούν λειτουργικότητες και περιεχόμενο πριν την ολοκλήρωση και διάθεση των εργαλείων προς ευρεία χρήση.

Διάρκεια: 1/04/2022-31/10/2023

Εδώ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Finfluencers συμπληρωματικά προς το εκπαιδευτικό υλικό. Παρέχουν μια σύντομη επισκόπηση των ενοτήτων της εκπαίδευσης Finfluencers, αλλά και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορείτε να τα βρείτε, επίσης, κατά την περιήγησή σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (πατήστε στο κουμπί «Πλατφόρμα» που θα βρείτε στη συνέχεια).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗΑποτέλεσμα 3

Δικτύα Financial Influencers και συζητήσεις σε θέματα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Η ενότητα R3 στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες και το κοινό για την ανάγκη χρηματοοικονομικής παιδείας μέσα σε συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευτές θα διοργανώσουν σχετικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων, δηλαδή ομαδικές συναντήσεις με τη μορφή λέσχης συζήτησης στις οποίες θα συμμετέχουν ομάδες νέων. Με βάση τη μεθοδολογία FinFluencers, εκπαιδευμένοι συντονιστές θα δημιουργήσουν δίκτυα FinFluencers στις χώρες των εταίρων, ως ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον για τους νέους, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα διευρύνουν το κοινωνικό και επαγγελματικό τους δίκτυο. Ατομα και φορείς από το χρηματοοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως εκπρόσωποι τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας και της κοινότητας των νέων, θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και να διευρύνουν το δίκτυο, εμπλουτίζοντας έτσι την παρεχόμενη εμπειρογνωμοσύνης και ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση των Δικτύων αυτών αλλά και να υποστηριχθεί η δημιουργία νέων, το έργο θα αναπτύξει τον «Οδηγό Νέων FINFluencers» ως εγχειρίδιο για κάθε χώρα.
Εκπαίδευση: Μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού, οι εταίροι θα επιλέξουν νέους σε κάθε χώρα οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση και οργάνωση των δικτύων στις χώρες τους. Αυτοί θα είναι οι FinFluencers, οι οποίοι θα πραγματοποιούν συνεδρίες σε περιφερειακό επίπεδο και θα διαδώσουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Διάρκεια: 1/09/2022-31/10/2023