ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Online εκπαίδευση για
νέους financial influencers

Online training for
young financial influencers

Υπάρχει μια άμεση θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής παιδείας και της ευημερίας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τα συνδέσετε

An age-appropriate approach

Η έλλειψη βασικών γνώσεων χρηματοοικονομικής έχει σημαντική επίπτωση στον βαθμό ετοιμότητας των νέων να αναλάβουν τον έλεγχο των οικονομικών τους με τρόπο προσοδοφόρο γι αυτούς και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Η χαμηλή κατανόηση ή και η άγνοια θεμάτων όπως αποταμίευσης, επενδύσεις, τραπεζικά ζητήματα, στεγαστικά δανεία, φορολογία εισοδήματος, ασφαλίσεις, εγγυοδοτήσεις κλπ., μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική συμπεριφορά αλλά και στη συμπεριφορά των νέων ως καταναλωτές, στη μελλοντική τους καριέρα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινής και της επαγγελματικής τους ζωής.

Για να βοηθηθούν αποτελεσματικά οι νέοι να εφαρμόσουν στρατηγικές για την οικονομική τους ευημερία, πρέπει να αναπτυχθούν προσεγγίσεις κατάλληλες για την ηλικία τους καθώς και εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ τους. Εργαλεία και προσεγγίσεις, δηλαδή, που θέτουν ως βάση την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής παιδείας ως απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία των νέων, δηλαδή ως μία βασική δεξιότητα ζωής.

Μάθετε περισσότερα

Six organizations in six countries

Our objective, youth’s financial literacy

Events around
the world

Learn more

Six organizations in six countries

Our objective, youth’s financial literacy

Events around
the world