ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Διαδικτυακή εκπαίδευση για
νέους Financial Influencers

Online training for
young financial influencers

Υπάρχει μια άμεση θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής παιδείας και της ευημερίας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τα συνδέσετε.

Γνωρίζετε εάν το επίπεδο σας σε ζητήματα οικονομικού αλφαβητισμού είναι ικανοποιητικό και σας βοηθάει να παίρνετε σωστές αποφάσεις σχετικά με τα οικονομικά σας; Μήπως χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες και εκπαίδευση; Ποιες είναι οι επιθυμητές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να λαμβάνετε ορθές οικονομικές αποφάσεις;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δώσετε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα!

Μια προσέγγιση κατάλληλη για νέους και νέες

Η έλλειψη βασικών γνώσεων χρηματοοικονομικής έχει σημαντική επίπτωση στον βαθμό ετοιμότητας των νέων να αναλάβουν τον έλεγχο των οικονομικών τους με τρόπο προσοδοφόρο γι αυτούς και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Η χαμηλή κατανόηση ή και η άγνοια θεμάτων όπως αποταμίευσης, επενδύσεις, τραπεζικά ζητήματα, στεγαστικά δανεία, φορολογία εισοδήματος, ασφαλίσεις, εγγυοδοτήσεις κλπ., μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική συμπεριφορά αλλά και στη συμπεριφορά των νέων ως καταναλωτές, στη μελλοντική τους καριέρα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινής και της επαγγελματικής τους ζωής.

Για να βοηθηθούν αποτελεσματικά οι νέοι να εφαρμόσουν στρατηγικές για την οικονομική τους ευημερία, πρέπει να αναπτυχθούν προσεγγίσεις κατάλληλες για την ηλικία τους καθώς και εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ τους. Εργαλεία και προσεγγίσεις, δηλαδή, που θέτουν ως βάση την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής παιδείας ως απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία των νέων, δηλαδή ως μία βασική δεξιότητα ζωής.

Μάθετε περισσότερα

Έξι οργανισμοί
σε πέντε
χώρες

Ο στόχος μας:
Χρηματοοικονομικά εγγράμματοι νέοι

Μάθετε περισσότερα

Έξι οργανισμοί σε έξι χώρες

Ο στόχος μας: Χρηματοοικονομικά έγγραμματοι νέοι