ОКТОМВРИ – ПРОМОЦОНАЛЕН ЩАНД НА ПРОЕКТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ОБЩИНА ТУНДЖА, БЪЛГАРИЯ

Проект „FinFluencers“ участва с промоционален щанд по време на младежки фестивал, организиран в община Тунджа, която обединява 44 села около град Ямбол, България. Младежкият фестивал обедини младежи от селските райони и им предостави възможности за учене и физическа активност. Фестивалът беше посетен от над 350 посетители.

Според проучване от 2020 г., проведено в България от OECD, финансовите знания на жителите на селските райони са по-ниски в сравнение с градското население. В този бързо променящ се свят, финансовото образование е от решаващо значение, за да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата и да допринесат за тяхнаната интеграция в обществото. Липсата на финансова грамотност не само влияе върху способността на младите хора да се справят с важни въпроси, като заеми, личен бюджет и задължения, но това води до изолиране на младите хора от включването им в икономическите механизми, които определят живота им.

Чрез участието си в Младежия фестивал, проектът имаше за цел да ангажира интереса на младите хора от селските райони, като им предостави възможност за включване в предстоящото тестване на учебното съдържание и формирането на Мрежи от млади финансисти.