ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

  • новини
ОКТОМВРИ – ПРОМОЦОНАЛЕН ЩАНД НА ПРОЕКТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ОБЩИНА ТУНДЖА, БЪЛГАРИЯ

Проект „FinFluencers“ участва с промоционален щанд по време на младежки фестивал, организиран в община Тунджа, която обединява 44 села около град Ямбол, България. Младежкият фестивал обедини младежи от селските райони и им предостави възможности за учене и физическа активност. Фестивалът беше посетен от над 350 посетители.

СЕПТЕМВРИ – ОБУЧИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЯТА – ОСНОВА ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ОБУЧИТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Следвайки рамката за оценка на уменията и знанията, по време на фазата на проучване на проекта, партньорите в проект „FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ разработиха методология на обучението, определиха обхвата и структурата на съдържание му, съобразени с очакванията на представителите на целевата група. Методологията на обучението се основава на резултатите от изследователската фаза на проекта, проведено в България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, както и на темите за обучението предвидени в проекта.

ЮЛИ – ПРИКЛЮЧИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА

През месец юли 2022г. проект „FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ завърши своята изследователска фаза. Тази дейност, имаше за цел да извърши цялостна оценка на финансовите умения и анализ на пропуските сред основните целева група на проекта - млади хора на възраст до 29 години, а също така и да обобщи мнението на финансови консултанти и консултанти по професионално развитие, учители, обучители, относно нивото на финансова грамотност на младежите. Изследването бе извършено сред представители на целевите групи от България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, чрез използване на различни инструменти…